Voorwaarden onderhoud basis:

- het informeren naar eventuele klachten

- het reinigen van de hoofd- en waakvlambranders, de inspuiters en bij elektronische

  toestellen de ionisatiepen

- het verwijderen van de rookgasafvoerbak en het reinigen ervan

- het verwijderen van de condensopvangbak bij HR toestellen en het reinigen van deze bak alsmede het reinigen van de sifon

- het reinigen van de warmtewisselaar

- het controleren van de brander- en waakvlamdruk en het eventueel afstellen ervan

- het controleren van de voordruk voor het gasblok

- het controleren van de waterdruk in de installatie en het zonodig bijvullen ervan

- het controleren van het expansievat (Dit kan alleen visueel; bij twijfel dient er afgetapt     te worden om zeker te zijn. Dit aftappen behoort niet tot het onderhoud)

- het controleren van alle aansluitingen aan de cv ketel, het expansievat het   overdrukventiel (reparaties hiervan behoren niet tot het onderhoud)

- het controleren van de afvaltijd van de thermokoppel

- testen van veiligheidseisen

- eventueel advies voor te vervangen onderdelen.

 Bovenstaande kan afwijken bij verschillende merken en types cv installaties.

 Na het onderhoud uitgevoerd te hebben, zullen wij U een factuur sturen voor het onderhoud, eventueel voorrijkosten en eventueel gebruikte materialen.

Het verschuldigde bedrag zal na het onderhoud middels een factuur aan U in rekening worden gebracht en dient binnen 8 dagen te worden voldaan.

Voor het jaarlijks onderhoud kunt U telefonisch of per e-mail een afspraak maken, waarbij het streven is, dit elk jaar zoveel mogelijk in dezelfde maand te laten plaatsvinden. Gelieve ongeveer 2 maanden van te voren bellen of mailen voor een afspraak.

Uw installatie wordt dus schoongemaakt, afgesteld en indien nodig gemodificeerd. Kleine reparaties of vervangingen kunnen wij, indien de tijd dat toelaat, meteen doen. Zal de benodigde tijd hiervoor meer dan ca. 20 minuten gaan bedragen, dan maken wij een vervolgafspraak, waarvoor dan uiteraard geen voorrijkosten berekend zullen worden.

Reparaties en vervanging van onderdelen aan de installatie zullen U door middel van een factuur in rekening worden gebracht.

Bij achterstallig onderhoud wordt extra tijd doorberekend.

Tussentijdse storingen

U kunt als U klant bent bij ons en het laatste onderhoud is niet langer dan 18 maanden geleden uitgevoerd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week een storing melden. Wij proberen U dan binnen 24 uur te helpen.
Van 1 mei tot 15 september worden storingen verholpen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur en van 15 september tot 1 mei ook daarbuiten. Tussen 17:00 en 8:00 komt de monteur alleen in noodgevallen.

Bij bevriezingsgevaar ondernemen wij zo spoedig mogelijk actie.

Voor storingen kunt U bellen met 06-20112289.

Indien wij U telefonisch niet te woord kunnen staan, spreekt U dan duidelijk Uw naam, telefoonnummer en een omschrijving van de storing in, dan proberen wij U zo snel mogelijk terug te bellen.

Let op: Voor alle storingen worden voorrijkosten, arbeidsloon en de materialen berekend.


Met ingang van 2023 zijn we verplicht een CO meting te verrichten.


Uiteraard zijn we gecertificeerd volgens de nieuwe "gasketelwet".

Tarieven 2023

Onderhoud basis Kombi Kompakt

€ 87,50 excl. BTW / €105,88 incl. BTW

CO-meting bij onderhoud (verplicht)

€ 35,00 excl. BTW / € 42,35 incl. BTW

Arbeidsloon per uur ma-vr 8:00-17:00

€ 52,50 ex. / € 63,53 incl.

Arbeidsloon per uur ma-vr 17:00-22:00

€ 100,00 ex. / € 121,00 incl.

Arbeidsloon per uur zaterdag en zondag

€ 100,00 ex. / € 121,00 incl.

Voorrijkosten Aalsmeer

€ 17,50 ex. / € 21,18 incl.

Voorrijkosten Amstelveen / Uithoorn

€ 40,00 ex. / € 48,40 incl.

Voorrijkosten Hoofddorp / Mijdrecht

€ 40,00 ex. / € 48,40 incl.

Voorrijkosten Amsterdam

€ 50,00 ex. / € 60,50 incl.

Deel deze pagina